I. Postanowienia ogólne
 • 1.
  Oferta "Bezpłatne pakiety startowe 2015" skierowana jest do nauczycieli religii i dotyczy kompletów podręczników Wydawnictwa WAM do nauczania religii dla klasy 0 oraz 1 szkoły podstawowej "Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa", przygotowanych według znowelizowanych dokumentów katechetycznych z 2010 r.: "Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego" i "Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach".
 • 2.
  Komplety podręczników tworzą wersje drukowane:
      - podręcznika ucznia
      - podręcznika metodyczny
      - zeszytu ucznia (ćwiczeń) - dotyczy pakietu dla klasy 1 szkoły podst.
 • 3.
  Oferta "Bezpłatne pakiety startowe" trwa od 17 sierpnia do 14 września 2015 roku.
 • 4.
  Wydawnictwo WAM zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie "Bezpłatne pakiety startowe" i wcześniejszego odwołania akcji promocyjnej bez podania przyczyny, o czym poinformuje na stronach wydawnictwowam.pl, e.wydawnictwowam.pl oraz katechizmy.pl.
II. Rejestracja Nowego Nauczyciela
 • 1.
  Rejestracji należy dokonać w zakładce "Nowy nauczyciel".
 • 2.
  Wypełniony formularz potwierdzający pracę nauczyciela w danej placówce edukacyjnej (wymagana pieczęć szkoły i podpis dyrekcji) należy wydrukować i wysłać na adres: Dział Handlowy Wydawnictwa WAM, 31-501 Kraków, ul. Kopernika 26, pocztą elektroniczną na e-mail: pakiety@wydawnictwowam.pl, faksem na numer: 12 62 93 496.
 • 3.
  Po przesłaniu potwierdzenia i zweryfikowaniu danych przez Wydawnictwo WAM można dokonać zamówienia pakietów startowych. O pozytywnej weryfikacji nauczyciel zostanie poinformowany pocztą elektroniczną.
III. Zamówienia
 • 1.
  Wydawnictwo WAM realizuje zamówienia tylko na terenie Polski.
 • 2.
  Wysyłka pakietów jest realizowana na koszt Wydawnictwa WAM.
 • 3.
  Wydawnictwo WAM przyjmuje zamówienia wyłącznie składane za pomocą formularza zamówienia na stronie pakiety.wydawnictwowam.pl. w (zakładce) rubryce "Nauczyciel zarejestrowany". Jeśli nauczyciel nie pamięta, lub nie podał adresu e-mail - należy skorzystać ze wskazówek w rubryce "Weryfikacja danych".
 • 5.
  Nauczyciel może zamówić tylko jeden pakiet startowy do danej klasy.
 • 6.
  Nauczyciel, który otrzymał pakiety startowe w latach poprzednich, na formularzu zamówienia będzie miał aktywne pozycje z tytułami pakietów, których jeszcze nie zamawiał.
 • 7.
  Nauczyciel może zamówić pakiety dla klas 2 i 3 gimnazjum tylko jednej serii.
 • 8.
  Warunkiem złożenia zamówienia jest posiadanie adresu e-mail niezbędnego do identyfikacji nauczyciela w systemie i przesyłania wiadomości pocztowych.
 • 9.
  Ze względu na indywidualizację zamówienia, adres wysyłki musi być zgodny z adresem zamieszkania. Nauczyciel zobowiązany jest do weryfikacji swojego adresu, na który zostaną wysłane pakiety startowe.
 • 10.
  Dział Handlowy Wydawnictwa WAM zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówienia pod względem jego rzetelności oraz anulowania zamówienia w przypadku stwierdzenia jego niewiarygodności.
IV. Realizacja zamówienia
 • 1.
  Zamówienie Nauczyciela zarejestrowanego po raz pierwszy zostanie zrealizowane w terminie 14 dni roboczych, po otrzymaniu przez Wydawnictwo WAM potwierdzenia dyrekcji szkoły o zatrudnieniu nauczyciela w placówce edukacyjnej.
 • 2.
  Zamówienie Nauczyciela, który skorzystał z oferty w latach ubiegłych, nie wymaga ponownego przesłania potwierdzenia dyrekcji placówki edukacyjnej i zostanie zrealizowane w terminie 14 dni roboczych.
 • 3.
  W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia (w części lub w całości) w terminie 14 dni roboczych, Wydawnictwo WAM poinformuje nauczyciela o zaistniałym fakcie za pośrednictwem stron wydawnictwowam.pl i katecheza.wydawnictwowam.pl, a pakiety startowe zostaną wysłane w późniejszym terminie.
V. Postanowienia końcowe
 • 1.
  Nauczyciel religii poprzez złożenie zamówienia oświadcza, że akceptuje powyższy Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom. Powierzone przez nauczyciela religii dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
© 2015 • Wydawnictwo WAM • ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków